91 818 60 20
504 553 955

Pytania i porady

wspólny testament małżonków

Wspólny testament dla małżonków

Wraz z mężem chcemy sporządzić testament wzajemnie na siebie. Jakie dokumenty są potrzebne?

Nie ma możliwości sporządzenia jednego wspólnego testamentu dla małżonków. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego każda osoba sporządza testament osobiście. Możecie Państwo, każdy w swoim testamencie wskazać jako spadkobiercę drugiego współmałżonka. Do sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego potrzebne będą jedynie Państwa dowody osobiste lub paszporty (dokument musi być ważny). Więcej na temat sporządzenia testamentu w tym artykule.

Zadaj Pytanie