91 818 60 20
504 553 955

Pytania i porady

podatek od czynnosci cywilno-prawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zamierzam kupić mieszkanie z rynku wtórnego i dowiedziałem się, że poza innymi opłatami muszę zapłacić u notariusza podatek od czynności cywilnoprawnych. W jakiej wysokości? Czy nie może zapłacić go sprzedający?

Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy sprzedaży wynosi 2 % od wartości nieruchomości. Zazwyczaj kupujący wskazują, że wartość nieruchomości jest równa cenie, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie aby określić wartość nieruchomości na kwotę wyższą niż cena. Notariusz pobrany podatek przekazuje do urzędu skarbowego, a obowiązek jego zapłaty zawsze obciąża stronę kupującą. W przypadku zaniżenia wartości nieruchomości o co najmniej 30 % urząd skarbowy w ciągu 5 lat może wezwać podatnika do podwyższenia wartości i dopłaty różnicy w podatku. Urząd skarbowy analizując wartość nieruchomości porównuje ceny  sprzedaży podobnych nieruchomości, z tego samego czasu, podobnego stanu technicznego czy położenia.

Zadaj Pytanie