91 818 60 20
504 553 955

Pytania i porady

Umowa majątkowa małżeńska

Umowa majątkowa małżeńska

W 2014 roku otrzymałem w spadku po ojcu zabudowaną domem jednorodzinnym działkę gruntu. Razem z żoną zamieszkujemy w tym domu, jednak chciałbym aby ona również stała się współwłaścicielką tej nieruchomości. Co mogę zrobić?

Istnieją dwie możliwości rozwiązania tej sytuacji. Po pierwsze może Pan darować żonie udział wynoszący np. 1/2 część w nieruchomości. W tym przypadku darowany ułamek stanie się majątkiem osobistym żony. Po drugie możecie Państwo zawrzeć umowę majątkową małżeńską rozszerzającą wspólność majątkową na tę konkretną nieruchomość. W ten sposób zabudowana działka gruntu wejdzie do Państwa majątku wspólnego. Każda z tych umów wymaga formy aktu notarialnego.

Jednak w tej sytuacji należy pamiętać, że do aktu notarialnego będzie musiał Pan przedłożyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie przedmiotowej nieruchomości w drodze spadku jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn. Kwestię tę reguluje art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768).

Zadaj Pytanie