91 818 60 20
504 553 955

Pytania i porady

Testament z wydziedziczeniem

Umowa zrzeczenia się dziedzczenia

Okazało się, że mój 90–letni ojciec zaciągnął kilka pożyczek, których nie jest w stanie spłacić. Nie chcę mieć nic wspólnego z tym spadkiem w razie jego śmierci. Co mogę zrobić?

Może Pan zawrzeć razem z ojcem umowę o zrzeczenie się dziedziczenia, która musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Co do zasady umowa ta obejmuje też Pana dzieci, które również nie będą dziedziczyły po dziadku (czyli Pana ojcu), chyba że w umowie zaznaczycie inaczej. Zawarcie takiej umowy skutkuje tym, iż po śmierci nie dziedziczy ani Pan, ani Pana dzieci po spadkodawcy. Nie musi Pan zatem odrzucać spadku.

W każdej chwili, jeszcze przed śmiercią spadkodawcy można rozwiązać taką umowę, również w formie aktu notarialnego na którą musi się stawić Pan i Pana ojciec.

Jeżeli jednak Pana ojciec sporządzi testament, w którym powoła Pana jako spadkobiercę testamentowego, wtedy Pan dziedziczy spadek pomimo zawarcia umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia. Umowa ta bowiem działa tylko w przypadku dziedziczenia ustawowego. W takiej sytuacji można odrzucić spadek z testamentu w ciągu 6 miesięcy od kiedy dowie się Pan o śmierci ojca.

Zadaj Pytanie