91 818 60 20
504 553 955

Pytania i porady

testament notarialny

Dlaczego warto sporządzić testament notarialny?

Dowiedziałem się że testament sporządzony własnoręcznie ma taką samą moc jak testament notarialny, dlaczego zatem warto sporządzić testament notarialny?

Testament sporządzony w całości własnoręcznie, opatrzony datą oraz podpisem ma rzeczywiście taką samą moc jak testament notarialny, jednakże w przypadku testamentu własnoręcznego istnieje prawdopodobieństwo zaginięcia lub zniszczenia. Testament sporządzony przed notariuszem pozostaje w kancelarii przez dziesięć lat od jego sporządzenia, a następnie wraz z innymi oryginałami zostaje przekazany do sądu wieczystoksięgowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii. Wypis takiego testamentu może w każdej chwili odebrać osoba, która testament sporządzała, a po jej śmierci spadkobiercy. Nie ma zatem możliwości zniszczenia takiego testamentu czy jego podrobienia albo zaginięcia. Dodatkowo przy okazji sporządzania testamentu można uzyskać bezpłatną poradę w zakresie prawa spadkowego, kolejności dziedziczenia, zachowku oraz skutków sporządzenia testamentu. Należy także dodać, że testament można w każdej chwili zmienić albo odwołać.

Zadaj Pytanie