91 818 60 20
504 553 955

Pytania i porady

Umowa darowizny

Czy przy umowie darowizny potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego?

Moja mama darowała mi mieszkanie w 2013 roku, a teraz chcę je sprzedać. Notariusz zażądał jednak ode mnie zaświadczenia z urzędu skarbowego, z którego wynika, że byłam zwolniona od zapłaty podatku od spadków i darowizn. Dlaczego to zrobił skoro wiadomo, że nie ma podatku od darowizny w przypadku najbliżej rodziny?

Pomimo, że przy wspomnianej umowie darowizny nie było obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn, to jednak ustawa wymaga aby przy sprzedaży takiego mieszkania zostało przedłożone do aktu notarialnego zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie mieszkania na podstawie umowy darowizny jest zwolnione od podatku. Kwestię tę reguluje art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768).

Zadaj Pytanie