91 818 60 20
504 553 955

Pytania i porady

postępowanie spadkowe

Jak uniknąć spłaty długów po zmarłym ojcu?

Mój ojciec zmarł 01 lipca 2014 roku będąc wdowcem. Okazało się jednak, że poza mieszkaniem pozostawił długi w postaci pożyczek i kredytów, które znacznie przewyższają wartość mieszkania. Co mam zrobić aby nie płacić za długi ojca?

Aby uniknąć przejęcia długów jest możliwość odrzucenia spadku w ciągu sześciu miesięcy od kiedy spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy. W tym przypadku termin ten upływa z dniem 01 stycznia 2015 roku. Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć przed każdym notariuszem, bez względu na miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy. Do protokołu sporządzanego przed notariuszem, należy przedłożyć oryginał aktu zgonu wydany przez urząd stanu cywilnego oraz wskazać innych spadkobierców poza osobą odrzucającą spadek. Jeżeli dziecko odrzuca spadek po ojcu, spadek przechodzi na kolejne osoby czyli w tym przypadku na wnuki. Wnuki zmarłego mają z kolei sześć miesięcy na odrzucenie spadku od momentu gdy ich ojciec/matka odrzuciła spadek. Jednak w przypadku osób małoletnich, niezbędna będzie zgoda sądu na dokonanie takiej czynności. W przypadku upływu sześciu miesięcy spadkobierca przyjmuje spadek z mocy prawa, zarówno z aktywami czyli w tym przypadku mieszkaniem jak i pasywami czyli niespłaconymi pożyczkami i kredytami.

Zadaj Pytanie