91 818 60 20
504 553 955

Pytania i porady

Oryginał i odpis aktu notarialnego.

Oryginał i odpisy aktu notarialnego.

Co to oznacza, że strony aktu otrzymują wypis a oryginał pozostaje w kancelarii?

Oryginał aktu notarialnego jest podpisywany przez wszystkie osoby przystępujące do aktu oraz przez notariusza, natomiast wypis podpisuje jedynie notariusz i opatruje pieczęcią oraz parafuje na złączach. Oryginał pozostaje w kancelarii przez dziesięć lat od jego sporządzenia, a następnie wraz z innymi oryginałami zostaje przekazany do sądu wieczystoksięgowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii. Wypis aktu ma moc prawną oryginału i jest dokładnym powtórzeniem
jego treści, a także jest wydawany stronom po podpisaniu aktu notarialnego. Dodatkowo można żądać w późniejszym czasie wydania kolejnego wypisu tego aktu
z tym że kolejne wypisy są dodatkowo płatne – 6 zł netto za stronę. Po dziesięciu latach kolejny wypis można uzyskać z sądu wieczystoksięgowego, do którego notariusz przekazał oryginały.

Zadaj Pytanie