91 818 60 20
504 553 955

Pytania i porady

sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika

Chcę wraz z mężem sprzedać działkę, jednak okazało się, że pilnie musimy wyjechać poza granicę kraju na dłuższy czas. Co mamy zrobić aby transakcja doszła do skutku?

Najprostszym sposobem rozwiązania tego problemu jest udzielenie pełnomocnictwa. Musicie Państwo udać się do kancelarii notarialnej wraz z dowodami osobistymi lub paszportami, numerem księgi wieczystej działki oraz danymi wybranego przez Państwa pełnomocnika zawartymi w jego dowodzie osobistym. Po sporządzeniu takiego aktu pełnomocnik będzie mógł działać w Państwa imieniu i sfinalizować transakcję posługując się wypisem aktu notarialnego – pełnomocnictwa. W razie utraty zaufania do pełnomocnika, pełnomocnictwo takie można w każdej chwili odwołać w dowolnej formie.

Zadaj Pytanie