91 818 60 20
504 553 955

Pytania i porady

Testament osoby niepełnosprawnej

Testament osoby niepełnosprawnej

Od kilku lat mam problemy z chodzeniem, a wyjście z domu stanowi dla mnie duży problem. Czy notariusz może przyjść do mnie do domu abym mogła udzielić pełnomocnictwa córce, a także sporządzić testament? Dodatkowo z powodu wieku mam problem z podpisaniem się. Czy będzie stanowiło to problem?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach notariusz sporządza akty notarialne poza kancelarią. Trudność z poruszaniem się jest taką okolicznością, a zatem po uprzednim umówieniu spotkania i wskazaniu miejsca pobytu notariusz może przyjść do mieszkania osoby mającej problemy z poruszaniem się i odczytać akt notarialny. W przypadku trudności z podpisaniem się notariusz zamiast podpisu pobierze tuszowy odcisk palca.

 

Zadaj Pytanie